Sagsforløb 2005/1 BF 144
Den fulde tekst
B 144
Forslag til folketingsbeslutning om et gratis årligt tandeftersyn for kontanthjælpsmodtagere og andre personer med tilsvarende lav indkomst.
Af Kamal Qureshi (SF), Thomas Krog (SF), Ole Sohn (SF).
Vedrørende: Indenrigs- og Sundhedsministeriet.
Fremsat skr 1/6 06 Tillæg A 7854
Forsl som fremsat 1/6 06 Tillæg A 7852
Forslaget pålagde regeringen at fremsætte lovforslag, der sikrede, at kontanthjælpsmodtagere og andre personer med et tilsvarende indkomstniveau fra den 1. januar 2007 fik tilbudt én gratis årlig diagnostisk tandundersøgelse. Socialistisk Folkeparti fandt det vigtigt, at der på tandområdet navnlig sattes ind i forhold til den forebyggende indsats, og at der blev taget højde for, at personer med lav indkomst kunne have svært ved at afse midler til et årligt tandeftersyn.