Den fulde tekst
L 6
Forslag til lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat. (Nedsættelse af grundskyldpromillen for ejendomme, der må anses for benyttet til landbrug, gartneri, planteskole, frugtplantage eller skovbrug).
Af indenrigs- og sundhedsministeren (Lars Løkke Rasmussen (V)).
Fremsat skr 4/10 06 Tillæg A 135
Lovf som fremsat 4/10 06 Tillæg A 129
1.beh 26/10 06 FF 667
Betænkning 30/11 06 Tillæg B 106
2.beh 8/12 06 FF 2184
Lovf optrykt efter 2.beh 8/12 06
Tillægsbet 12/12 06 Tillæg B 307
3.beh 15/12 06 FF 2589
Lovf som vedt 15/12 06 Tillæg C 118
Lov nr 1554 af 20. december 2006
Ordførere: (1.beh) Leif Mikkelsen (V), John Dyrby Paulsen (S), Poul Nødgaard (DF), Christian Wedell-Neergaard (KF), Ole Glahn (RV), Kristen Touborg (SF), Line Barfod (EL).
Ministre: (1.beh) indenrigs- og sundhedsministeren (Lars Løkke Rasmussen).
Efter 1.beh henvist til Kommunaludvalget(KOU).
Efter 2.beh henvist til Kommunaludvalget(KOU).
Loven lægger op til en nedsættelse af grundskyldpromillen på produktionsjord, herunder landbrug og skovbrug på 0,7 promille.
Kommunerne kompenseres for nedsættelsen.
Baggrunden for reduktionen var regeringsgrundlaget "Nye mål", hvor det fremgår, at beskatningen på landbrugets produktionsjord reduceres i takt med, at EU reducerer tilskuddene til landbruget.
Afstemning:
Lovforslaget vedtaget med 61 stemmer (V, DF og KF) mod 49 (S, RV, SF og EL).