Sagsforløb 2006/1 BF 26
Den fulde tekst
B 26
Forslag til folketingsbeslutning om initiativer til nedbringelse af alkoholforbruget og begrænsning af salget af alkoholholdige produkter, der appellerer til børn og unge.
Af Per Clausen (EL), Jørgen Arbo-Bæhr (EL), Line Barfod (EL), Rune Lund (EL), Pernille Rosenkrantz-Theil (EL), Frank Aaen (EL).
Vedrørende: Indenrigs- og Sundhedsministeriet.
Fremsat skr 3/11 06 Tillæg A 2262
Forsl som fremsat 3/11 06 Tillæg A 2260
1.beh 25/1 07 FF 3470
Ordførere: (1.beh) Birgitte Josefsen (V), Lene Hansen (S), Birthe Skaarup (DF), Helle Sjelle (KF), Charlotte Fischer (RV), Anne Baastrup (SF), Per Clausen (EL).
Ministre: (1.beh) .
Efter 1.beh henvist til Sundhedsudvalget (SUU).
Forslaget havde til formål at få regeringen til at tage initiativer til nedbringelse af danskernes alkoholforbrug og en begrænsning af salget af alkoholsodavand og lignende produkter, der tiltrak børn og unge.
Enhedslisten henviste til Nordisk Råds anbefalinger på alkoholområdet og pegede bl.a. på, at Danmark var et af de lande i Europa, som havde det højeste alkoholforbrug pr. indbygger. Enhedslisten fandt på den baggrund, at der var grund til, at regeringen tog nye initiativer, og pegede bl.a. på sammenhængen mellem pris- og markedsføringspolitik og alkoholforbruget.