Den fulde tekst
L 118
Forslag til lov om ændring af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet. (Erstatning i forbindelse med Sundhedsstyrelsens sagsbehandling i henhold til reglerne om maksimale ventetider ved behandling af patienter med livstruende kræftsygdomme m.v.).
Af indenrigs- og sundhedsministeren (Lars Løkke Rasmussen (V)).
Fremsat skr 10/1 07 Tillæg A 4167
Lovf som fremsat 10/1 07 Tillæg A 4154
1.beh 25/1 07 FF 3462
Betænkning 28/3 07 Tillæg B 687
2.beh 17/4 07 FF 5604
3.beh 24/4 07 FF 5896
Lovf som vedt 24/4 07 Tillæg C 578
Lov nr 432 af 8. maj 2007
Ordførere: (1.beh) Jørgen Winther (V), Bjørn Medom Nielsen (S), Birthe Skaarup (DF), Helle Sjelle (KF), Charlotte Fischer (RV), Anne Baastrup (SF), Per Clausen (EL).
Ministre: (1.beh) indenrigs- og sundhedsministeren (Lars Løkke Rasmussen).
Efter 1.beh henvist til Sundhedsudvalget(SUU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Loven udvider patientforsikringsordningens dækningsområde til også at omfatte skader, der måtte være påført patienter som følge af mangler ved Sundhedsstyrelsens sagsbehandling af indberetninger for behandling af patienter med livstruende kræftsygdomme m.v. Herefter kan sådanne skader anmeldes og erstattes efter patientforsikringsordningen.
Loven omfatter ikke alene fremtidige skader, men også skader opstået før lovens ikrafttræden. For skader opstået før lovens ikrafttræden gælder endvidere, at omhandlede patienter indtil 1 år efter lovens ikrafttræden kan anmelde erstatningskrav, uanset om de måtte være afskåret herfra efter de almindelige forældelsesregler og klage- og erstatningslovens almindelige frist på 5 år for anmeldelse af krav.
Afstemning:
L 118 enstemmigt vedtaget med 111 stemmer.