Den fulde tekst
L 191
Forslag til lov om røgfri miljøer.
Af indenrigs- og sundhedsministeren (Lars Løkke Rasmussen (V)).
Fremsat skr 21/3 07 Tillæg A 6827
Lovf som fremsat 21/3 07 Tillæg A 6802
1.beh 11/4 07 FF 5431
Betænkning 16/5 07 Tillæg B 1304
2.beh 22/5 07 FF 7166
Lovf optrykt efter 2.beh 22/5 07
3.beh 29/5 07 FF 7541
Lovf som vedt 29/5 07 Tillæg C 737
Lov nr 512 af 6. juni 2007
Ordførere: (1.beh) Jørgen Winther (V), Lene Hansen (S), Birthe Skaarup (DF), Helle Sjelle (KF), Charlotte Fischer (RV), Pernille Frahm (SF), Jørgen Arbo-Bæhr (EL).
Ministre: (1.beh) indenrigs- og sundhedsministeren (Lars Løkke Rasmussen).
Efter 1.beh henvist til Sundhedsudvalget(SUU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Loven indfører med virkning fra den 15. august 2007 nye regler til udbredelse af røgfrie miljøer. Reglerne finder anvendelse på alle offentlige og private arbejdspladser, institutioner og skoler for børn og unge, øvrige uddannelsesinstitutioner, offentlige rum, kollektive transportmidler og taxaer samt på serveringssteder. Hovedreglen er, at rygning ikke vil være tilladt indendørs disse steder, idet der dog er en række undtagelser hertil.
Hensigten med loven er er at forebygge dels sundhedsskadelige effekter af passiv rygning, dels at nogen ufrivilligt kan udsættes for passiv rygning.
Lovforslaget var en udmøntning af den politiske aftale af 21. november 2006 om den fremtidige indsats for røgfrie miljøer indgået mellem regeringen, Socialdekratiet, Dansk Folkeparti, SF og Enhedslisten.
Afstemning:
Lovforslaget vedtaget med 96 stemmer (V, S, DF, KF, SF og EL) mod 2 (Irene Simonsen (V), Henriette Kjær (KF)); 13 (Karen J. Klint (S) og Svend Auken (S), RV, Kristen Touborg (SF) og Holger K. Nielsen (SF)) stemte hverken for eller imod.