Sagsforløb 2003/1 BF 26
Oversigt (indholdsfortegnelse)
 

 B 26 

 Forslag til folketingsbeslutning om adskillelse af kirke og stat. 

 Af Pernille Rosenkrantz-Theil (EL), Keld Albrechtsen (EL), Line Barfod (EL) 

 og Søren Søndergaard (EL). 

 Vedrørende Kirkeministeriet. 

 Fremsat skr 30/10 03     Till.A 1481 

 Forsl som fremsat      Till.A 1479 

 1.beh 27/11 03        FF   2247 

 Beh sammen: B 26 og B 27. 

 Ordførere: (1.beh) Birthe Rønn Hornbech (V), Karen J. Klint (S), Jesper 

 Langballe (DF), Knud Erik Kirkegaard (KF), Margrete Auken (SF), Niels Helveg 

 Petersen (RV), Pernille Rosenkrantz-Theil (EL) og Jann Sjursen (KD). 

 Efter 1.beh henvist til Kirkeudvalget (KIU).