Oversigt (indholdsfortegnelse)
 

 L 92 

 Forslag til lov om ændring af lov om valg til menighedsråd og lov om 

 menighedsråd. (Valgret og valgbarhed ved flytning mellem 

 menighedsrådskredse 

 i et pastorat og menighedsrådsfortegnelse). 

 Af kirkeministeren (Tove Fergo). 

 Fremsat skr 19/11 03     Till.A 2931 

 Lovf som fremsat       Till.A 2923 

 1.beh 27/11 03        FF   2245 

 Betænkning 28/1 04      Till.B 903 

 2.beh 3/2 04         FF   5246 

 3.beh 5/2 04         FF   5345 

 Lovf som vedt        Till.C 336 

 Lov nr 93 af 18. februar 2004. 

 Ordførere: (1.beh) Birthe Rønn Hornbech (V), Arne Toft (S), Jesper 

 Langballe (DF), Knud Erik Kirkegaard (KF), Margrete Auken (SF) og Pernille 

 Rosenkrantz-Theil (EL). 

 Efter 1.beh henvist til Kirkeudvalget (KIU). 

 Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh. 

 Afstemning: 

 Lovforslaget vedtaget med 107 stemmer (V, S, DF, KF, SF, RV, KD og Anders 

 Møller (UFG)); 2 (EL) stemte hverken for eller imod.