Oversigt (indholdsfortegnelse)
 

 L 166 

 Forslag til lov om ændring af lov om folkekirkens økonomi. (Fællesfondens 

 indtægter). 

 Af kirkeministeren (Tove Fergo). 

 Fremsat skr 18/2 04     Till.A 6100 

 Lovf som fremsat       Till.A 6091 

 1.beh 11/3 03        FF   6733 

 Betænkning 21/4 04      Till.B 1316 

 2.beh 29/4 04        FF   9429 

 3.beh 4/5 04         FF   9710 

 Lovf som vedt        Till.C 502 

 Lov nr 354 af 19. maj 2004. 

 Ordførere: (1. beh) Birthe Rønn Hornbech (V), Karen J. Klint (S), Jesper 

 Langballe (DF), Knud Erik Kirkegaard (KF), Margrete Auken (SF) og Niels 

 Helveg Petersen (RV). 

 Efter 1.beh henvist til Kirkeudvalget (KIU). 

 Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh. 

 Afstemning: 

 Lovforslaget vedtaget med 102 stemmer (V, S, DF, KF, SF, EV og KD); 1 (EL) 

 stemte hverken for eller imod.