Den fulde tekst
L 57
Forslag til lov om ændring af lov om begravelse og ligbrænding. (Delegation af kompetence).
Af kirkeministeren (Tove Fergo (V)).
Fremsat skr 27/10 04 Tillæg A 1440
Lovf som fremsat 27/10 04 Tillæg A 1432
1.beh 12/11 04 FF 1209
Betænkning 8/12 04 Tillæg B 221
2.beh 13/1 05 FF 3405
Ordførere: (1.beh) Birthe Rønn Hornbech (V), Jeppe Kofod (S), Jesper Langballe (DF), Niels Helveg Petersen (RV), Bodil Kornbek (KD).
Ministre: (1.beh) kirkeministeren.
Efter 1.beh henvist til Kirkeudvalget (KIU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.