Oversigt (indholdsfortegnelse)
 

 L 290 

 Forslag til lov om ændring af teaterloven. (Bemyndigelse til at indgå 

 regionale kulturaftaler vedrørende små storbyteatre). 

 Af kulturministeren (Elsebeth Gerner Nielsen). 

 Fremsat skr 5/5 2000     Till.A 8000 

 Lovf som fremsat       Till.A 7997 

 1.beh 11/5 2000       FF   7833 

 2.beh 23/5 2000       FF   8411 

 3.beh 26/5 2000       FF   8757 

 Lovf som vedt        Till.C 1174 

 Lov nr 444 af 31. maj 2000. 

 Ordførere: (1.beh) Hanne Andersen (S) og Kim Behnke (FRI). 

 Efter 1.beh direkte overgang til 2.beh 

 Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh. 

 Resumé: 

 Med loven gives der hjemmel til at indgå regionale 

 kulturaftaler vedrørende små storbyteatre. 

 Baggrund: 

 Formålet med lovforslaget var at tilvejebringe en 

 nødvendig hjemmel, der på grund af en fejl ikke blev givet 

 ved lov nr. 1104 af 29. december 1999. 

 Afstemning: 

 Lovforslaget vedtaget med 94 stemmer (S, V, KF, SF, CD, RV, EL, KRF og 

 Frank Dahlgaard (UP)) mod 10 (DF og FRI).