Oversigt (indholdsfortegnelse)
 

 L 141 

 Forslag til lov om ændring af ophavsretsloven. (Digital 

 eksemplarfremstilling til personlig brug, aftalelicens m.v.). 

 Af kulturministeren (Elsebeth Gerner Nielsen). 

 Fremsat skr 10/1 01     Till.A 3461 

 Lovf som fremsat       Till.A 3442 

 1.beh 23/1 01        FF   3555 

 Betænkning 9/5 01      Till.B 1095 

 2.beh 22/5 01        FF   8589 

 3.beh 29/5 01        FF   8898 

 Lovf som vedt        Till.C 852 

 Lov nr 472 af 7. juni 2001. 

 Ordførere: (1.beh) Søren Hansen (S), Kim Andersen (V), Brian Mikkelsen 

 (KF), Aage Frandsen (SF), Poul Nødgaard (DF), Sonja Albrink (CD), Helge Bo 

 Jensen (EL), Tove Videbæk (KRF) og Kim Behnke (FRI). 

 Efter 1.beh henvist til Kulturudvalget (KUU). 

 Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh. 

 Resumé: 

 Loven indeholder en begrænset liberalisering af forbudet 

 mod digital kopiering til privat brug, så det bliver muligt 

 at foretage digital kopiering af værker i digital form til 

 personlig brug inden for en husstand. 

 Baggrund: 

 Det fremgik af bemærkningerne til lovforslaget, at der 

 var behov for en opblødning af det digitale 

 kopieringsforbud, så det f.eks. blev muligt at brænde sin 

 egen cd til brug i bilen eller sommerhuset og foretage 

 kopiering fra Internettet, efterhånden som privatpersoners 

 brug af Internettet og andre digitale medier er blevet en 

 del af hverdagen. 

 Det fremgik af betænkningen over lovforslaget, at et 

 flertal i Kulturudvalget understregede betydningen af, at 

 et lovforslag om ændring af vederlagsordningen indgik i 

 regeringens lovprogram for folketingsåret 2001-02, og at 

 det blev færdigbehandlet i første halvdel af dette 

 folketingsår, så rettighedshaverne blev sikret en rimelig 

 kompensation. 

 Afstemning: 

 Lovforslaget vedtaget enstemmigt med 102 stemmer.