Oversigt (indholdsfortegnelse)
 

 L 151 

 Forslag til lov om billedkunst. 

 Af kulturministeren (Elsebeth Gerner Nielsen). 

 Fremsat skr 31/1 01     Till.A 3691 

 Lovf som fremsat       Till.A 3676 

 1.beh 8/2 01         FF   4240 

 Betænkning 2/5 01      Till.B 946 

 2.beh 8/5 01         FF   7709 

 Tillægsbet 9/5 01      Till.B 1104 

 3.beh 15/5 01        FF   8042 

 Lovf som vedt        Till.C 708 

 Lov nr 400 af 21. maj 2001. 

 Ordførere: (1.beh) Søren Hansen (S), Ester Larsen (V), Brian Mikkelsen 

 (KF), Ole Sohn (SF), Poul Nødgaard (DF), Peter Duetoft (CD), Niels Helveg 

 Petersen (RV), Søren Søndergaard (EL) og Tove Videbæk (KRF). 

 Efter 1.beh henvist til Kulturudvalget (KUU). 

 Efter 2.beh henvist til fornyet beh i Kulturudvalget (KUU). 

 Resumé: 

 Med loven gives der hjemmel til at oprette et statsligt 

 Billedkunstråd og amtskommunale billedkunstråd. 

 Baggrund: 

 Det fremgik af bemærkningerne til lovforslaget, at 

 formålet var at fremme billedkunsten i Danmark. Det 

 centrale Billedkunstråd fik mulighed for at yde tilskud til 

 billedkunstnerisk produktion m.v., rådgive 

 Kulturministeriet og andre og på eget initiativ behandle 

 spørgsmål om billedkunst. De amtskommunale billedkunstråd 

 skulle fremme billedkunsten inden for amtskommunen. 

 Afstemning: 

 Lovforslaget vedtaget med 63 stemmer (S, KF, SF, CD, RV og EL) mod 37 (V, 

 DF, KRF, Mogens Andreasen (UP), Kim Behnke (UP) og Thorkild B. Fransgaard 

 (UP)).