Oversigt (indholdsfortegnelse)
 

 L 19 

 Forslag til lov om ændring af ophavsretsloven. (Gennemførelse af 

 infosoc-direktivet, nye aftalelicenser m.v.). 

 Af kulturministeren (Brian Mikkelsen). 

 Fremsat skr 2/10 02     Till.A 312 

 Lovf som fremsat       Till.A 226 

 1.beh 23/10 02        FF   455 

 Betænkning 21/11 02     Till.B 91 

 Æf uden for betænkning    Till.B 154 

 2.beh 28/11 02        FF   2023 

 Tillægsbet 4/12 02      Till.B 445 

 Æf uden for tillægsbet    Till.B 454 

 3.beh 11/12 02        FF   2928 

 Lovf som vedt        Till.C 141 

 Lov nr 1051 af 17. december 2002. 

 Ordførere: (1.beh) Kim Andersen (V), Mette Frederiksen (S), Louise Frevert 

 (DF), Carina Christensen (KF), Ole Sohn (SF), Naser Khader (RV) og Pernille 

 Falcon (EL). 

 Efter 1.beh henvist til Kulturudvalget (KUU). 

 Efter 2.beh henvist til fornyet beh i Kulturudvalget (KUU). 

 Resumé: 

 Loven gennemfører direktiv 2001/29/EF af 22. maj 2001 om 

 harmonisering af visse aspekter af ophavsret og beslægtede 

 rettigheder i informationssamfundet; det såkaldte 

 infosoc-direktiv. 

 Baggrund: 

 Det fremgik af bemærkningerne til lovforslaget, at 

 infosoc-direktivet harmoniserer EU-landenes lovgivninger om 

 ophavsret og ophavsretsbeslægtede rettigheder med særligt 

 sigte på de nye digitale udnyttelsesmuligheder i 

 informationssamfundet. 

 Afstemning: 

 Lovforslaget vedtaget med 79 stemmer (V, S, KF, RV og KRF) mod 17 (DF og 

 EL); 11 (SF) stemte hverken for eller imod.