Oversigt (indholdsfortegnelse)
 

 L 18 

 Forslag til arkivlov. 

 Af kulturministeren (Brian Mikkelsen). 

 Fremsat skr 2/10 02     Till.A 224 

 Lovf som fremsat       Till.A 192 

 1.beh 23/10 02        FF   446 

 Betænkning 21/11 02     Till.B 83 

 Æf uden for betænkning    Till.B 152 

 2.beh 28/11 02        FF   2021 

 Tillægsbet 28/11 02     Till.B 231 

 3.beh 3/12 02        FF   2225 

 Lovf som vedt        Till.C 39 

 Lov nr 1050 af 17. december 2002. 

 Ordførere: (1.beh) Kim Andersen (V), Poul Qvist Jørgensen (S), Louise 

 Frevert (DF), Carina Christensen (KF), Ole Sohn (SF), Naser Khader (RV) og 

 Pernille Falcon (EL). 

 Efter 1.beh henvist til Kulturudvalget (KUU). 

 Efter 2.beh henvist til fornyet beh i Kulturudvalget (KUU). 

 Resumé: 

 Baggrund: 

 Lovforslaget var en uændret genfremsættelse af lovforslag 

 nr. L 200 fra folketingsåret 2001-02 (2. samling), jf. 

 omtalen i Årbog & Registre 2001-02 side 000. 

 Afstemning: 

 Lovforslaget vedtaget enstemmigt med 111 stemmer.