Oversigt (indholdsfortegnelse)
 

 L 17 

 Forslag til lov om ændring af ophavsretsloven. (Revision af 

 blankbåndsordningen, kopiering til privat brug m.v.). 

 Af kulturministeren (Brian Mikkelsen). 

 Fremsat skr 8/10 03     Till.A 506 

 Lovf som fremsat       Till.A 469 

 1.beh 22/10 03        FF   554 

 Betænkning 19/11 03     Till.B 52 

 2.beh 27/11 03        FF   2193 

 3.beh 4/12 03        FF   2566 

 Lovf som vedt        Till.C 90 

 Lov nr 997 af 9. december 2003 

 Ordførere: (1.beh) Kim Andersen (V), Mette Frederiksen (S), Louise Frevert 

 (DF), Carina Christensen (KF), Ole Sohn (SF), Naser Khader (RV), Søren 

 Søndergaard (EL) og Bodil Kornbek (KRF). 

 Efter 1.beh henvist til Kulturudvalget (KUU). 

 Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh. 

 Afstemning: 

 Lovforslaget vedtaget med 65 stemmer (V, DF og KF) mod 46 (S, SF, RV og 

 EL); 2 (KD) stemte hverken for eller imod.