Den fulde tekst
L 77
Forslag til lov om pligtaflevering af offentliggjort materiale.
Af kulturministeren (Brian Mikkelsen (KF)).
Fremsat skr 4/11 04 Tillæg A 2244
Lovf som fremsat 4/11 04 Tillæg A 2210
1.beh 12/11 04 FF 1169
Ændringsforslag til 2. behandling, stillet den 8. december 2004 8/12 04 Tillæg B 629 af
2.beh 10/12 04 FF 2818
Lovf optrykt efter 2.beh 10/12 04
Tillægsbet 15/12 04 Tillæg B 503
3.beh 16/12 04 FF 3123
Lovf som vedt 16/12 04 Tillæg C 118
Lov nr 1439 af 22. december 2004
Ordførere: (1.beh) Jens Rohde (V), Poul Qvist Jørgensen (S), Louise Frevert (DF), Carina Christensen (KF), Ole Sohn (SF), Naser Khader (RV), Jann Sjursen (KD), Pia Boisen (EL).
Ministre: (1.beh) kulturministeren.
Efter 1.beh henvist til Kulturudvalget (KUU).
Efter 2.beh henvist til Kulturudvalget (KUU).
Loven indbefatter pligtaflevering af
- værker, som offentliggøres ved udgivelse i eksemplarform,
- materiale offentliggjort i elektroniske kommunikationsnet,
- radio- og fjernsynsprogrammer og
- film, som er produceret med henblik på offentlig fremvisning.
Baggrund:
Det fremgik af bemærkningerne, at lovforslaget skulle ses i sammenhæng med det samtidig fremsatte forslag til ændring af ophavsretsloven. Lovforslaget tilsigtede at bringe lovgivningen om pligtaflevering af offentliggjort materiale i overensstemmelse med den teknologiske udvikling og samtidig samle lovgivningen om pligtaflevering i én lov.
Der henvises til omtalen af L 78.
Afstemning:
Lovforslaget vedtaget enstemmigt med 103 stemmer.