Den fulde tekst
L 78
Forslag til lov om ændring af ophavsretsloven. (Arkiver, biblioteker og museer samt syns- og læsehandicappede m.v.).
Af kulturministeren (Brian Mikkelsen (KF)).
Fremsat skr 4/11 04 Tillæg A 2289
Lovf som fremsat 4/11 04 Tillæg A 2246
1.beh 12/11 04 FF 1173
2.beh 10/12 04 FF 2819
Lovf optrykt efter 2.beh 10/12 04
3.beh 16/12 04 FF 3124
Lovf som vedt 16/12 04 Tillæg C 121
Lov nr 1440 af 22. december 2004
Ordførere: (1.beh) Jens Rohde (V), Poul Qvist Jørgensen (S), Louise Frevert (DF), Carina Christensen (KF), Ole Sohn (SF), Naser Khader (RV), Jann Sjursen (KD), Pia Boisen (EL).
Ministre: (1.beh) kulturministeren (Brian Mikkelsen).
Efter 1.beh henvist til Kulturudvalget(KUU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Loven indebærer bl.a., at pligtafleveringsinstitutionerne (især Det Kongelige Bibliotek og Statsbiblioteket) må fremstille eksemplarer af bl.a. internethjemmesider, film og radio- og tv-udsendelser i overensstemmelse med pligtafleveringslovens bestemmelser. Det pligtafleverede materiale kan gøres tilgængeligt for bl.a. personer med dokumenteret forskningsmæssig interesse. Derudover udvider loven adgangen til distribution af lydbøger til også at omfatte onlinedistribution og lign.
Baggrund:
Det fremgik af den skriftlige fremsættelse, at et af hovedformålene med lovforslaget var at sikre, at ophavsretten ikke forhindrede indsamling og bevaring af materiale, som var underlagt pligtaflevering. Lovforslaget skulle ses i sammenhæng med det samtidig fremsatte forslag om en ny pligtafleveringslov, jf. omtalen af L 77.
Afstemning:
Lovforslaget vedtaget enstemmigt med 102 stemmer.