Den fulde tekst
L 157
Forslag til lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v.
Af kulturministeren (Brian Mikkelsen (KF)).
Fremsat skr 13/4 05 Tillæg A 7206
Lovf som fremsat 13/4 05 Tillæg A 7181
1.beh 3/5 05 FF 2513
Betænkning 9/6 05 Tillæg B 1491
2.beh 14/6 05 FF 4484
3.beh 16/6 05 FF 4775
Lovf som vedt 16/6 05 Tillæg C 740
Lov nr 520 af 21. juni 2005
Ordførere: (1.beh) Leif Mikkelsen (V), Pia Gjellerup (udpeget af S) (S), Louise Frevert (DF), Jakob Axel Nielsen (KF), Simon Emil Ammitzbøll-Bille (RV), Eigil Andersen (SF), Line Barfod (EL).
Ministre: (1.beh) kulturministeren (Brian Mikkelsen).
Efter 1.beh henvist til Retsudvalget(REU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Lovforslaget fastsætter regler om, at offentlige myndigheder og private foreninger skal foranledige indhentelse af en såkaldt børneattest inden ansættelse af personer, der som led i udførelsen af deres opgaver skal have direkte kontakt med børn under 15 år. En børneattest skal forstås som en attest med oplysninger som nævnt i § 36 i bekendtgørelse om behandling af personoplysninger i Det Centrale Kriminalregister.
Baggrund:

Det fremgik af lovforslagets bemærkninger, at hensigten med lovforslaget var at styrke indsatsen over for seksuelle overgreb mod børn. Sigtet var at skabe et grundlag, der skulle sikre, at der i f.eks. dagtilbud eller idrætsforeninger ikke var ansat personer, som var eller havde været involveret i sager om seksuelt misbrug af børn.
Afstemning:
Lovforslaget vedtaget med 84 stemmer (V, S, DF og KF) mod 21 (RV, SF, EL, Britta Schall Holberg (V), Birthe Rønn Hornbech (V) og Karsten Nonbo (V)).