Den fulde tekst
L 28
Forslag til lov om ændring af museumsloven. (Gratis adgang for børn og unge under 18 år til statsanerkendte museer).
Af kulturministeren (Brian Mikkelsen (KF)).
Fremsat skr 5/10 05 Tillæg A 603
Lovf som fremsat 5/10 05 Tillæg A 596
1.beh 29/11 05 FF 1594
Betænkning 8/12 05 Tillæg B 247
2.beh 13/12 05 FF 2118
3.beh 15/12 05 FF 2239
Lovf som vedt 15/12 05 Tillæg C 178
Lov nr 1403 af 21. december 2005
Ordførere: (1.beh) Ellen Trane Nørby (V), Arne Toft (S), Louise Frevert (DF), Jakob Axel Nielsen (KF), Elsebeth Gerner Nielsen (RV), Ole Sohn (SF), Per Clausen (EL).
Ministre: (1.beh) kulturministeren (Brian Mikkelsen).
Efter 1.beh henvist til Kulturudvalget(KUU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Loven indfører gratis adgang til de statsanerkendte museer, som f.eks. Statens Museum for Kunst, for børn og unge under 18 år.
Loven indgår i regeringsgrundlaget »Nye mål« fra februar 2005, hvor regeringen bl.a. ønsker at styrke danskernes kendskab til den fælles kulturarv. Loven skal ses i sammenhæng med, at regeringen fra og med 2006 indfører gratis adgang for alle til de permanente samlinger på Nationalmuseet og Statens Museum for Kunst. Loven træder i kraft den 1. januar 2006.
Afstemning:
Lovforslaget vedtaget enstemmigt med 111 stemmer.