Den fulde tekst
L 167
Forslag til lov om ændring af museumsloven. (Justering af tilskudsbestemmelse af hensyn til sammenlægning af statsanerkendte museer).
Af kulturministeren (Brian Mikkelsen (KF)).
Fremsat skr 1/3 06 Tillæg A 5136
Lovf som fremsat 1/3 06 Tillæg A 5130
1.beh 22/3 06 FF 4929
Betænkning 3/5 06 Tillæg B 1123
2.beh 9/5 06 FF 6811
3.beh 16/5 06 FF 7102
Lovf som vedt 16/5 06 Tillæg C 599
Lov nr 504 af 7. juni 2006
Ordførere: (1.beh) Ellen Trane Nørby (V), Flemming Damgaard Larsen (V), Arne Toft (S), Arne Toft (S), Louise Frevert (DF), Louise Frevert (DF), Jakob Axel Nielsen (KF), Jakob Axel Nielsen (KF), Elsebeth Gerner Nielsen (RV), Elsebeth Gerner Nielsen (RV), Ole Sohn (SF), Ole Sohn (SF), Per Clausen (EL), Per Clausen (EL).
Ministre: (1.beh) kulturministeren (Brian Mikkelsen).
kulturministeren (Brian Mikkelsen).
Efter 1.beh henvist til Kulturudvalget(KUU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Formålet med loven er at fremme sammenlægninger af statsanerkendte museer ved at gøre det muligt at opretholde det hidtidige grundlag for beregningen af det statslige driftstilskud til det sammenlagte museum. Loven skal sikre, at statsanerkendte museer ikke stilles økonomisk ringere i relation til størrelsen af beregningsgrundlaget for det statslige driftstilskud ved en sammenlægning, end hvis museerne forbliver hver for sig.
Loven træder i kraft den 1. januar 2007.
Afstemning:
Lovforslaget vedtaget enstemmigt med 112 stemmer.