Den fulde tekst
L 166
Forslag til lov om ændring af ophavsretsloven. (Tekniske foranstaltninger og revision af blankbåndsordningen).
Af kulturministeren (Brian Mikkelsen (KF)).
Fremsat skr 1/3 06 Tillæg A 5129
Lovf som fremsat 1/3 06 Tillæg A 5111
1.beh 22/3 06 FF 4931
Betænkning 17/5 06 Tillæg B 1300
2.beh 24/5 06 FF 7599
Ændringsforslag til 3. behandling nr. 1 1/6-06 af kulturministeren 1/6 06 Tillæg B 1832 af
3.beh 2/6 06 FF 8129
Lovf som vedt 2/6 06 Tillæg C 823
Lov nr 569 af 9. juni 2006
Beh sammen: L 166 og B 71
Ordførere: (1.beh) Ellen Trane Nørby (V), Mogens Jensen (S), Louise Frevert (DF), Jakob Axel Nielsen (KF), Simon Emil Ammitzbøll-Bille (RV), Ole Sohn (SF), Per Clausen (EL).
Ministre: (1.beh) kulturministeren (Brian Mikkelsen).
Efter 1.beh henvist til Kulturudvalget(KUU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Loven vedrører reglerne om beskyttelse mod omgåelse af tekniske foranstaltninger (kopispærringer m.v.) og om båndvederlagsordningen. Tekniske foranstaltninger er typisk kopispærringer på henholdsvis musik-cd'er og dvd-film m.v. Loven er en revision af den såkaldte blankbåndsordning, hvorefter der for alle blanke, løse medier, hvorpå der kan optages ophavsretligt beskyttet materiale, betales et vederlag til rettighedshaverne. Loven er desuden en udmøntning af finanslovaftalen for 2006, der netop indeholdt en målsætning om at sænke dvd-vederlaget.
Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.
Afstemning:
Lovforslaget vedtaget med 70 stemmer (V, DF og KF) mod 52 (S, RV, SF og EL); 1 (KF) stemte (ved en fejlafstemning) hverken for eller imod.