Den fulde tekst
L 64
Forslag til lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed og lov om leje. (Gennemførelse af medieaftale 2007-2010 m.v.).
Af kulturministeren (Brian Mikkelsen (KF)).
Fremsat skr 8/11 06 Tillæg A 2348
Lovf som fremsat 8/11 06 Tillæg A 2311
1.beh 17/11 06 FF 1344
Betænkning 7/12 06 Tillæg B 273
2.beh 12/12 06 FF 2236
Lovf optrykt efter 2.beh 12/12 06
3.beh 15/12 06 FF 2579
Lovf som vedt 11/1 07 Tillæg C 337
Lov nr 1569 af 20. december 2006
Ordførere: (1.beh) Ellen Trane Nørby (V), Mogens Jensen (S), Louise Frevert (DF), Carina Christensen (KF), Simon Emil Ammitzbøll-Bille (RV), Holger K. Nielsen (SF), Per Clausen (EL).
Ministre: (1.beh) kulturministeren (Brian Mikkelsen).
Efter 1.beh henvist til Kulturudvalget(KUU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Loven gennemfører det såkaldte medieforlig, der var en aftale for perioden 2007-10, bl.a. indføres der en generel medielicens, som skal medvirke til fortsat at sikre licensmidler til DR og til de regionale stationer på TV 2. Licensen vil omfatte (alle) typer apparater, der kan modtage og gengive lyd- og billedprogrammer. Endvidere styrker forslaget det private produktionsmiljø ved etablering af en public service-pulje. Endelig bortfalder valgte politikeres muligheder for at sidde i DR's eller de regionale TV 2-selskabers bestyrelser, denne sidste bestemmelse træder dog først i kraft i 2011.
Afstemning:
Lovslaget vedtaget med 107 stemmer (V, S, DF, KF, RV og SF) mod 3 (EL).