Den fulde tekst
L 117
Forslag til lov om videresalg af billetter til kultur- og idrætsarrangementer.
Af kulturministeren (Brian Mikkelsen (KF)).
Fremsat skr 10/1 07 Tillæg A 4153
Lovf som fremsat 10/1 07 Tillæg A 4147
1.beh 17/1 07 FF 3003
Betænkning 11/4 07 Tillæg B 751
2.beh 24/4 07 FF 5898
3.beh 3/5 07 FF 6423
Lovf som vedt 3/5 07 Tillæg C 589
Lov nr 458 af 23. maj 2007
Ordførere: (1.beh) Ellen Trane Nørby (V), Mogens Jensen (S), Louise Frevert (DF), Jakob Axel Nielsen (KF), Elsebeth Gerner Nielsen (RV), Holger K. Nielsen (SF), Per Clausen (EL).
Ministre: (1.beh) kulturministeren (Brian Mikkelsen).
Efter 1.beh henvist til Kulturudvalget(KUU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Hovedformålet med loven er at fjerne grundlaget for de såkaldte billethajer, der køber billletter til efterspurgte forestillinger for at videresælge med fortjeneste.
Loven forbyder salg af billetter med fortjeneste, med mindre det er aftalt med arrangøren.
Afstemning:
Lovforslaget enstemmigt vedtaget med 105 stemmer.