Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om tandlægers ret til at iværksætte generel analgesi

 

Bekendtgørelse nr. 559 af 3. december 1979 om tandlægers ret til at iværksætte generel analgesi ophæves den 1. maj 2006.

Sundhedsstyrelsen, den 13. marts 2006

Jens Kristian Gøtrik

/Anne Mette Dons