Oversigt (indholdsfortegnelse)
 

 L 72 

 Forslag til lov om pligtige lagre af mineralolie og mineralolieprodukter. 

 Af miljø- og energiministeren (Svend Auken). 

 Fremsat skr 2/11 2000    Till.A 2017 

 Lovf som fremsat       Till.A 2008 

 1.beh 16/11 2000       FF   1161 

 Betænkning 6/12 2000     Till.B 264 

 2.beh 12/12 2000       FF   2519 

 3.beh 15/12 2000       FF   2818 

 Lovf som vedt        Till.C 309 

 Lov nr 1275 af 20. december 2000. 

 Ordførere: (1.beh) Margot Torp (S), Knud Enggaard (V), Eva Møller (KF), 

 Anni Svanholt (SF), Aase D. Madsen (DF), Ebbe Kalnæs (CD), Dorit Myltoft 

 (RV), Søren Kolstrup (EL) og Kim Behnke (FRI). 

 Efter 1.beh henvist til Det Energipolitiske Udvalg (EPU). 

 Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh. 

 Resumé: 

 Loven fastsætter regler for opretholdelse af pligtige lagre 

 af mineralolie og mineralolieprodukter. Loven omfatter 

 mindstelagre til imødegåelse af olieforsyningskriser og 

 beredskabslagre af motorbrændstoffer med henblik på krig 

 eller truende udsigt hertil. 

 Baggrund: 

 Det fremgik af bemærkningerne, at lovforslaget samlede og 

 tydeliggjorde de hidtidige hjemmelbestemmelser i én lov. 

 Lovforslaget tilsigtede ikke at ændre indholdet af de 

 gældende regler og det pligtige lagerniveau. 

 Afstemning: 

 Lovforslaget vedtaget enstemmigt med 109 stemmer.