Oversigt (indholdsfortegnelse)
 

 B 83 

 Forslag til folketingsbeslutning om at fremme renovering af private 

 kloakker. 

 Af Ole M. Nielsen (KRF), Flemming Kofod-Svendsen (KRF), Jann Sjursen (KRF) 

 og Tove Videbæk (KRF). 

 Vedrørende Miljø- og Energiministeriet. 

 Fremsat skr 16/1 01     Till.A 3566 

 Forsl som fremsat      Till.A 3564 

 1.beh 22/2 01        FF   4508 

 Udvalgsberetning 30/5 01   Till.B 1925 

 Ordførere: (1.beh) Niels Bloch Jespersen (S), Bodil Thrane (V), Henriette 

 Kjær (KF), Jørn Jespersen (SF), Svend Aage Fauerholdt (DF), Ebbe Kalnæs 

 (CD), 

 Vibeke Peschardt (RV), Søren Kolstrup (EL) og Ole M. Nielsen (KRF). 

 Efter 1.beh henvist til Miljø- og Planlægningsudvalget (MPU). 

 Resumé: 

 Beslutningsforslaget pålagde regeringen at forpligte 

 kommunerne til at undersøge private stikledninger, samtidig 

 med at offentlige kloakker blev renoveret i et område. 

 Endvidere skulle kommunerne gives hjemmel til at finansiere 

 undersøgelsen af de private kloakker ved hjælp af de 

 kommunale kloakfonde. 

 Baggrund: 

 Det fremgik af bemærkningerne til beslutningsforslaget, 

 at undersøgelser havde vist, at op mod 30 pct. af de 

 private stikledninger trængte til fornyelse, og at 11 pct. 

 af de private stikledninger var helt eller delvis lukkede, 

 bl.a. som følge af rottereder.