Oversigt (indholdsfortegnelse)
 

 L 133 

 Forslag til lov om ophævelse af lov om Den Grønne Fond, lov om pulje til 

 grøn beskæftigelse, lov om støtte til forureningstruede vandindvindinger og 

 om ændring af lov om beskyttelse af havmiljøet og lov om Ørestaden m.v. 

 Af miljøministeren (Hans Christian Schmidt). 

 Titelændring 7/5 02 til: 

 Forslag til lov om ophævelse af lov om Den Grønne Fond, lov om pulje til 

 grøn beskæftigelse, lov om støtte til forureningstruede vandindvindinger og 

 om ændring af lov om beskyttelse af havmiljøet og lov om Ørestaden m.v. 

 (Nedlæggelse af råd og ophævelse af tilskudsordninger m.v. vedrørende 

 miljøområdet). 

 Fremsat skr 28/2 02     Till.A 3687 

 Lovf som fremsat       Till.A 3678 

 1.beh 11/3 02        FF   2962 

 Betænkning 24/4 02      Till.B 585 

 2.beh 7/5 02         FF   6149 

 3.beh 16/5 02        FF   6537 

 Lovf som vedt        Till.C 439 

 Lov nr 386 af 6. juni 2002. 

 Ordførere: (1.beh) Eyvind Vesselbo (V), Carsten Hansen (S), Jørn Dohrmann 

 (DF), Helle Sjelle (KF), Jørn Jespersen (SF), Christian Brix Møller (RV), 

 Keld Albrechtsen (EL) og Ole M. Nielsen (KRF). 

 Efter 1.beh henvist til Miljø- og Planlægningsudvalget (MPU). 

 Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh. 

 Resumé: 

 Loven nedlægger Den Grønne Fond, Den Grønne Jobpulje, 

 Vandfonden, Koordinationsudvalget for skibsrelaterede 

 spørgsmål samt Ørestadsrådet. 

 Baggrund: 

 Lovforslaget havde til formål at udmønte regeringens 

 sanering af nedsatte råd, nævn og puljer. 

 Afstemning: 

 Lovforslaget vedtaget med 66 stemmer (V, DF og KF) mod 47 (S, SF, RV, EL og 

 KRF).