Oversigt (indholdsfortegnelse)
 

 L 15 

 Forslag til lov om miljømål m.v. for vandforekomster og internationale 

 naturbeskyttelsesområder (miljømålsloven). 

 Af miljøministeren (Hans Christian Schmidt). 

 Fremsat skr 8/10 03     Till.A 467 

 Lovf som fremsat       Till.A 396 

 1.beh 21/10 03        FF   496 

 Betænkning 3/12 03      Till.B 215 

 2.beh 9/12 03        FF   2805 

 3.beh 11/12 03        FF   2989 

 Lovf som vedt        Till.C 104 

 Lov nr 1150 af 17. december 2003 

 Beh sammen: L 15 og L 16. 

 Ordførere: (1.beh) Inger Støjberg (V), Torben Hansen (S), Freddie H. Madsen 

 (DF), Helle Sjelle (KF), Jørn Jespersen (SF), Keld Albrechtsen (EL) og 

 Mogens 

 Nørgård Pedersen (KRF). 

 Efter 1.beh henvist til Miljø- og Planlægningsudvalget (MPU). 

 Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh. 

 Afstemning: 

 Lovforslaget vedtaget med 61 stemmer (V, DF, KF og KD) mod 45 (S, SF, RV og 

 EL).