Oversigt (indholdsfortegnelse)
 

 L 14 

 Forslag til lov om ændring af lov om Kort- og Matrikelstyrelsen. 

 (Udskillelse af sektorforskningsaktiviteterne). 

 Af miljøministeren (Hans Christian Schmidt). 

 Fremsat skr 8/10 03     Till.A 395 

 Lovf som fremsat       Till.A 391 

 1.beh 22/10 03        FF   612 

 Betænkning 23/3 04      Till.B 1131 

 2.beh 13/4 04        FF   8259 

 3.beh 22/4 04        FF   8974 

 Lovf som vedt        Till.C 459 

 Lov nr 313 af 5. maj 2004. 

 Beh sammen: L 14 og L 19. 

 Ordførere: (1.beh) Christian Lund Jepsen (V), Lene Jensen (S), Jesper 

 Langballe (DF), Anne Grete Holmsgaard (SF) og Margrethe Vestager (RV). 

 Efter 1.beh henvist til Boligudvalget (BOU). 

 Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh. 

 Afstemning: 

 Lovforslaget vedtaget enstemmigt med 105 stemmer.