Den fulde tekst
L 61
Forslag til lov om ændring af en række love på miljøområdet. (Ændring af håndhævelsesbestemmelser m.v., herunder som opfølgning på lov om retssikkerhed ved forvaltningens anvendelse af tvangsindgreb og oplysningspligter).
Af miljøministeren (Connie Hedegaard ()).
Fremsat skr 28/10 04 Tillæg A 2015
Lovf som fremsat 28/10 04 Tillæg A 1965
1.beh 4/11 04 FF 888
Betænkning 1/12 04 Tillæg B 143
2.beh 7/12 04 FF 2515
3.beh 10/12 04 FF 2787
Lovf som vedt 10/12 04 Tillæg C 36
Lov nr 1373 af 20. december 2004
Ordførere: (1.beh) Gudrun Laub (V), Margot Torp (S), Jørn Dohrmann (DF), Christian Wedell-Neergaard (KF), Jørn Jespersen (SF), Pia Boisen (EL).
Ministre: (1.beh) miljøministeren (Connie Hedegaard).
Efter 1.beh henvist til Miljø- og Planlægningsudvalget(MPU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Loven sikrer, at miljømyndighederne også efter ikrafttrædelsen af lov om retssikkerhed ved forvaltningens anvendelse af tvangsindgreb og oplysningspligter har de nødvendige redskaber til brug for håndhævelse af miljøreglerne og sikring af miljøet. Der indføres en række nye redskaber for myndighederne samt en præcisering af de eksisterende. Herudover indføres andre justeringer af håndhævelsesreglerne, primært for at sikre større ensartethed i de forskellige miljølove.
Baggrund:
Lovforslaget var en udløber af et analysearbejde, der havde vist, at der var en række situationer, hvor selvinkrimineringsforbuddet i retssikkerhedslovens § 10 kunne give myndighederne problemer med at skaffe oplysninger, der var nødvendige for håndhævelse af miljøbeskyttelse.
Afstemning:
Lovforslaget vedtaget med 98 stemmer (V, S, DF, KF, RV og KD); 8 (SF og EL) stemte hverken for eller imod.