Den fulde tekst
L 214
Forslag til lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse. (Producentansvar for person- og varebiler).
Af miljøministeren (Flemming Hansen (KF)).
Fremsat skr 29/3 06 Tillæg A 6938
Lovf som fremsat 29/3 06 Tillæg A 6913
1.beh 5/4 06 FF 5426
Betænkning 10/5 06 Tillæg B 1231
2.beh 18/5 06 FF 7253
Lovf optrykt efter 2.beh 18/5 06
3.beh 24/5 06 FF 7568
Lovf som vedt 24/5 06 Tillæg C 658
Lov nr 508 af 7. juni 2006
Ordførere: (1.beh) Eyvind Vesselbo (V), Bjørn Medom Nielsen (S), Jørn Dohrmann (DF), Christian Wedell-Neergaard (KF), Johs. Poulsen (RV), Steen Gade (SF), Søren Egge Rasmussen (EL).
Ministre: (1.beh) miljøministeren (Connie Hedegaard).
Efter 1.beh henvist til Miljø- og Planlægningsudvalget(MPU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Loven gennemfører et EF-direktiv om indførelse af producentansvar i forbindelse med udtjente person- og varebiler. Loven betyder, at producenterne fremover får ansvaret for bortskaffelse af alle biler, uanset hvornår de er markedsført. Det vil således være omkostningsfrit for den sidste ejer af bilen at aflevere den udtjente bil til affaldsbehandling.
Afstemning:
Lovforslaget vedtaget enstemmigt med 109 stemmer.