Den fulde tekst
L 40
Forslag til lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse, lov om beskyttelse af havmiljøet og forskellige andre love. (Ophævelse af adgang til at overføre myndighedskompetence til kommunale fællesskaber og ændring af delegationsbestemmelser m.v. i en række love på natur- og miljøområdet).
Af miljøministeren (Connie Hedegaard (KF)).
Fremsat skr 5/10 06 Tillæg A 1361
Lovf som fremsat 5/10 06 Tillæg A 1326
1.beh 12/10 06 FF 402
Betænkning 22/11 06 Tillæg B 45
2.beh 12/12 06 FF 2257
Lovf optrykt efter 2.beh 12/12 06
3.beh 15/12 06 FF 2571
Lovf som vedt 15/12 06 Tillæg C 253
Lov nr 1571 af 20. december 2006
Ordførere: (1.beh) Eyvind Vesselbo (V), Vibeke Grave (S), Jørn Dohrmann (DF), Christian Wedell-Neergaard (KF), Steen Gade (SF), Per Clausen (EL).
Ministre: (1.beh) miljøministeren.
Efter 1.beh henvist til Miljø- og Planlægningsudvalget (MPU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Loven følger op på kommunalreformen og ophæver den adgang, kommunerne havde til at overføre myndighedskompetence til kommunale fællesskaber på tre af Miljøministeriets lovområder. Det handler om miljøbeskyttelsesloven, vandforsyningsloven og jordforureningsloven. Herudover ændrer loven i delegationsbestemmelserne i 22 love på Miljøministeriets område bl.a. for at give et sikkert juridisk grundlag for at henlægge en række ministerbeføjelser til de syv lokale miljøcentre under Miljøministeriet, der er etableret den 1. januar 2007.
Afstemning:
Lovforslaget enstemmigt vedtaget med 112 stemmer.