Den fulde tekst
L 55
Forslag til lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.
Af miljøministeren (Lars Barfoed (KF)).
Fremsat skr 26/10 06 Tillæg A 2017
Lovf som fremsat 26/10 06 Tillæg A 1906
1.beh 9/11 06 FF 960
Betænkning 6/12 06 Tillæg B 180
2.beh 12/12 06 FF 2257
Lovf optrykt efter 2.beh 12/12 06
3.beh 15/12 06 FF 2571
Lovf som vedt 15/12 06 Tillæg C 316
Lov nr 1572 af 20. december 2006
Ordførere: (1.beh) Eyvind Vesselbo (V), Mette Gjerskov (S), Jørn Dohrmann (DF), Christian Wedell-Neergaard (KF), Johs. Poulsen (RV), Steen Gade (SF), Per Clausen (EL).
Ministre: (1.beh) miljøministeren (Connie Hedegaard).
Efter 1.beh henvist til Miljø- og Planlægningsudvalget(MPU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Loven indeholder en ny miljøgodkendelsesordning for husdyrbrug. Landbruget er præget af en markant strukturudvikling, hvor brugene bliver større, samtidig med at nye teknologier til håndtering af husdyrbrugenes miljøbelastning er under konstant udvikling. Derfor indføres bl.a. skærpede miljøkrav, udvikling af ny teknologi, færre luftgener, bedre kontrol, større ensartethed og færre administrative byrder. Ligeledes skal alle husdyrbrug over 75 dyreenheder fremover miljøgodkendes i forbindelse med en etablering, udvidelse eller ændring, som medfører forøget forurening.
Afstemning:
Lovforslaget vedtaget med 74 stemmer (V, DF, KF og RV) mod 39 (S, SF og EL).