Den fulde tekst
L 131
Forslag til lov om nationalparker.
Af miljøministeren (Connie Hedegaard (KF)).
Fremsat skr 31/1 07 Tillæg A 4405
Lovf som fremsat 31/1 07 Tillæg A 4373
1.beh 22/2 07 FF 4188
Betænkning 9/5 07 Tillæg B 1092
2.beh 22/5 07 FF 7145
Lovf optrykt efter 2.beh 22/5 07
3.beh 24/5 07 FF 7331
Lovf som vedt 24/5 07 Tillæg C 686
Lov nr 533 af 6. juni 2007
Ordførere: (1.beh) Eyvind Vesselbo (V), Torben Hansen (S), Jørn Dohrmann (DF), Christian Wedell-Neergaard (KF), Johs. Poulsen (RV), Steen Gade (SF), Per Clausen (EL).
Ministre: (1.beh) miljøministeren (Connie Hedegaard).
Efter 1.beh henvist til Miljø- og Planlægningsudvalget(MPU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Formålet med loven er at styrke og udvikle naturen, skabe store sammenhængende naturområder og landskaber samt at tilgodese friluftsliv, kulturhistorie og formidling. Loven indeholder krav til områder, der skal kunne udpeges som nationalparker. De skal bl.a. have national og/eller international betydning på grund af deres naturmæssige og landskabelige værdier. Loven fastlægger fælles regler for alle nationalparker og opregner, hvilke opgaver ministeren henholdsvis nationalparkbestyrelsen får ansvaret for ved oprettelsen af en nationalpark.
Afstemning:
Lovforslaget vedtaget med 112 stemmer (V, S, DF, KF, RV, SF og Leif Mikkelsen (UFG)) mod 2 (EL).