Den fulde tekst
L 145
Forslag til lov om kommuners afståelse af vandforsyninger og spildevandsforsyninger.
Af miljøministeren (Connie Hedegaard (KF)).
Fremsat skr 1/2 07 Tillæg A 4838
Lovf som fremsat 1/2 07 Tillæg A 4830
1.beh 13/3 07 FF 4568
Betænkning 18/4 07 Tillæg B 827
Ændringsforslag uden for betænkning nr. 14-16 30/4-07 af miljøministeren 30/4 07 Tillæg B 948 af
2.beh 3/5 07 FF 6435
Lovf optrykt efter 2.beh 3/5 07
3.beh 22/5 07 FF 7144
Lovf som vedt 22/5 07 Tillæg C 663
Lov nr 534 af 6. juni 2007
Ordførere: (1.beh) Erling Bonnesen (V), Torben Hansen (S), Jørn Dohrmann (DF), Christian Wedell-Neergaard (KF), Johs. Poulsen (RV), Per Clausen (EL).
Ministre: (1.beh) miljøministeren (Connie Hedegaard).
Efter 1.beh henvist til Miljø- og Planlægningsudvalget(MPU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Loven indfører en modregningsordning, hvor kommunernes provenu ved afståelse af vand- eller spildevandsforsyning delvis modregnes i kommunernes bloktilskud. Det vurderedes i lovforslaget, at der var behov for at sikre en samfundsøkonomisk fornuftig anvendelse af kommunernes provenu ved et salg.
Afstemning:
Lovforslaget vedtaget med 94 stemmer (V, S, DF, KF, SF og EL) mod 9 (RV).