Den fulde tekst
L 148
Forslag til lov om ændring af lov om planlægning. (Revision af detailhandelsbestemmelserne).
Af miljøministeren (Connie Hedegaard (KF)).
Fremsat skr 6/2 07 Tillæg A 4896
Lovf som fremsat 6/2 07 Tillæg A 4862
1.beh 22/2 07 FF 4210
Betænkning 16/5 07 Tillæg B 1289
2.beh 22/5 07 FF 7146
Lovf optrykt efter 2.beh 22/5 07
Tillægsbet 24/5 07 Tillæg B 1539
3.beh 30/5 07 FF 7597
Lovf som vedt 30/5 07 Tillæg C 808
Lov nr 535 af 6. juni 2007
Ordførere: (1.beh) Eyvind Vesselbo (V), Torben Hansen (S), Jørn Dohrmann (DF), Christian Wedell-Neergaard (KF), Johs. Poulsen (RV), Steen Gade (SF), Per Clausen (EL).
Ministre: (1.beh) miljøministeren (Connie Hedegaard).
Efter 1.beh henvist til Miljø- og Planlægningsudvalget(MPU).
Efter 2.beh henvist til Miljø- og Planlægningsudvalget(MPU).
Loven har til formål at give et serviceeftersyn af de gældende detailhandelsregler, skabe større klarhed over indholdet af reglerne, give større frihed for kommunerne til at planlægge inden for rammerne og samtidig give så vide rammer, at virksomhederne kan fortsætte udvikling af nye butikskoncepter. De generelle regler om butiksstørrelser hæves med 500 m2, uanset om der er tale om en daglig- eller en udvalgsvarebutik, således at en dagligvarebutik fremover må være på 3.500 m2 og en udvalgsvarebutik på 2.000 m2. Butiksstørrelsen kan øges med yderligere 200 m2 til personalefaciliteter. De særlig pladskrævende varegrupper defineres udtømmende i loven. Størrelse og placeringen af den enkelte butik fastsættes af kommunalbestyrelsen.
Afstemning:
Lovforslaget vedtaget med 97 stemmer (V, S, KF, RV, SF og Leif Mikkelsen (UFG)) mod 18 (DF og EL).