Oversigt (indholdsfortegnelse)
 

 L 101 

 Forslag til lov om ændring af ligningsloven, selskabsskatteloven og 

 skattekontrolloven. (Lovfæstelse af armslængdeprincippet og værn mod tynd 

 kapitalisering). 

 Af skatteministeren (Ole Stavad). 

 Fremsat skr 2/6 98      Till.A 2647 

 Lovf som fremsat       Till.A 2452 

 1.beh 4/6 98         FF   1583 

 Betænkning 22/6 98      Till.B 545 

 2.beh 24/6 98        FF   2348 

 3.beh 26/6 98        FF   2597 

 Lovf som vedt        Till.C 591 

 Lov nr 432 af 26. juni 1998. 

 Beh sammen: L 100, L 101, L 102, L 103, L 104 og L 105. 

 Ordførere: (1.beh) Bjarne Laustsen (S), Peter Brixtofte (V), Flemming 

 Hansen (KF), Jes Lunde (SF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Sonja Albrink 

 (CD), 

 Morten Helveg Petersen (RV), Frank Aaen (EL), Thorkild B. Fransgaard (FP) og 

 Flemming Kofod-Svendsen (KRF). 

 Efter 1.beh henvist til Skatteudvalget (SAU). 

 Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh. 

 Resumé: 

 Ved loven lovfæstes, at interesseforbundne 

 parter ved opgørelsen af den skattepligtige 

 indkomst skal anvende priser og vilkår for deres 

 transaktioner, der svarer til de priser og 

 vilkår, som uafhængige parter ville fastsætte for 

 tilsvarende transaktioner 

 (armslængdeprincippet). Desuden indfører loven 

 regler om tynd kapitalisering. 

 Baggrund: 

 Lovforslaget var en del af regeringens 

 såkaldte pinsepakke. Der henvises til omtalen 

 under L 92. 

 Der kan i øvrigt henvises til L 100, der i 

 bemærkningerne indeholdt en beskrivelse af 

 hovedtrækkene i regeringens forslag til 

 justering af erhvervsbeskatningen. 

 Afstemning: 

 Lovforslaget vedtaget med 56 stemmer (S, SF, RV og EL) mod 55 (V, KF, DF, 

 CD, FP og KRF).