Oversigt (indholdsfortegnelse)
 

 L 122 

 Forslag til lov om ændring af lov om en arbejdsmarkedsfond, 

 kildeskatteloven, ligningsloven og lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension. 

 (Ophævelse af arbejdsgivernes eget arbejdsmarkedsbidrag m.v.). 

 Af skatteministeren (Ole Stavad). 

 Fremsat skr 2/12 98     Till.A 2988 

 Lovf som fremsat       Till.A 2969 

 1.beh 4/12 98        FF   1955 

 Betænkning 9/12 98      Till.B 172 

 2.beh 16/12 98        FF   2448 

 3.beh 18/12 98        FF   2664 

 Lovf som vedt        Till.C 297 

 Lov nr 1033 af 23. december 1998. 

 Ordførere: (1.beh) Frode Sørensen (S), Preben Rudiengaard (V), Knud Erik 

 Kirkegaard (KF), Aage Frandsen (SF), Klaus Kjær (DF), Sonja Albrink (CD), 

 Morten Helveg Petersen (RV), Frank Aaen (EL), Kim Behnke (FP) og Flemming 

 Kofod-Svendsen (KRF). 

 Efter 1.beh henvist til Skatteudvalget (SAU). 

 Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh. 

 Resumé: 

 Loven ophæver arbejdsgivernes eget arbejdsmarkedsbidrag med 

 virkning fra år 2000. 

 Baggrund: 

 Det fremgik af lovforslagets bemærkninger, at 

 lovforslaget ud over at medføre en økonomisk lettelse for 

 erhvervslivet også indebar en mærkbar administrativ 

 lettelse for arbejdsgiverne. 

 Lovforslaget var et led i finanslovaftalen for 1999 

 mellem regeringen, Venstre, Det Konservative Folkeparti, 

 Centrum-Demokraterne og Kristeligt Folkeparti. 

 Afstemning: 

 Lovforslaget vedtaget med 104 stemmer (S, V, KF, DF, CD, RV, FP og KRF) mod 

 12 (SF og EL).