Oversigt (indholdsfortegnelse)
 

 L 212 

 Forslag til lov om ændring af ligningsloven, afskrivningsloven, 

 personskatteloven og boafgiftsloven. (Lempelse af beskatningen af løbende 

 ydelser og goodwill m.v.). 

 Af skatteministeren (Ole Stavad). 

 Fremsat skr 25/3 99     Till.A 5097 

 Lovf som fremsat       Till.A 5061 

 1.beh 13/4 99        FF   5375 

 Betænkning 5/5 99      Till.B 825 

 2.beh 11/5 99        FF   6492 

 3.beh 21/5 99        FF   6937 

 Lovf som vedt        Till.C 616 

 Lov nr 386 af 2. juni 1999. 

 Ordførere: (1.beh) Jens Peter Vernersen (S), Peter Brixtofte (V), Gitte 

 Seeberg (KF), Aage Frandsen (SF), Klaus Kjær (DF), Sonja Albrink (CD), 

 Morten 

 Helveg Petersen (RV), Frank Aaen (EL), Christian Jensen (FP) og Flemming 

 Kofod-Svendsen (KRF). 

 Efter 1.beh henvist til Skatteudvalget (SAU). 

 Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh. 

 Resumé: 

 Med loven lempes beskatningen af løbende ydelser og 

 goodwill. 

 Baggrund: 

 Det fremgik af lovforslagets bemærkninger, at det var et 

 led i udmøntningen af finanslovaftalen mellem regeringen, 

 Venstre, Det Konservative Folkeparti, Centrum-Demokraterne 

 og Kristeligt Folkeparti. 

 Formålet med lovforslaget var at sikre en generel 

 lettelse af erhvervslivets generationsskifter. 

 Afstemning: 

 Lovforslaget vedtaget med 93 stemmer (S, V, KF, DF, CD, RV, FP og KRF) mod 

 12 (SF og EL).