Oversigt (indholdsfortegnelse)
 

 L 72 

 Forslag til lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem 

 Danmark og Venezuela. 

 Af skatteministeren (Ole Stavad). 

 Fremsat skr 27/10 99     Till.A 1757 

 Lovf som fremsat       Till.A 1728 

 1.beh 12/11 99        FF   983 

 Betænkning 10/12 99     Till.B 226 

 2.beh 14/12 99        FF   2520 

 3.beh 17/12 99        FF   2784 

 Lovf som vedt        Till.C 193 

 Lov nr 949 af 20. december 1999. 

 Ordførere: (1.beh) Hugo Sørensen (S), Svend Aage Jensby (V), Flemming 

 Hansen (KF), Aage Frandsen (SF), Klaus Kjær (DF), Sonja Albrink (CD), Morten 

 Helveg Petersen (RV), Frank Aaen (EL), Flemming Kofod-Svendsen (KRF) og Kim 

 Behnke (FRI). 

 Efter 1.beh henvist til Skatteudvalget (SAU). 

 Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh. 

 Resumé: 

 Loven bemyndiger regeringen til på Danmarks vegne at 

 tiltræde en dobbeltbeskatningsoverenskomst med Venezuela. 

 Baggrund: 

 Det fremgik af lovforslagets bemærkninger, at der ikke 

 tidligere havde været nogen dobbeltbeskatningsoverenskomst 

 mellem Danmark og Venezuela, og at overenskomsten i vidt 

 omfang var baseret på OECD's modeloverenskomst. Det fremgik 

 endvidere, at en væsentlig bestemmelse var, at Venezuelas 

 hidtidige mulighed for at opkræve fragtrater af danske 

 rederier, hvis skibe anløber havne i Venezuela, bortfalder. 

 Afstemning: 

 Lovforslaget vedtaget enstemmigt med 110 stemmer.