Oversigt (indholdsfortegnelse)
 

 L 69 

 Forslag til lov om afgift af polyvinylklorid og ftalater (pvc og visse 

 blødgøringsmidler). 

 Af skatteministeren (Ole Stavad). 

 Fremsat skr 27/10 99     Till.A 1682 

 Lovf som fremsat       Till.A 1656 

 1.beh 12/11 99        FF   991 

 Betænkning 14/12 99     Till.B 294 

 2.beh 15/12 99        FF   2545 

 3.beh 17/12 99        FF   2783 

 Lovf som vedt        Till.C 184 

 Lov nr 954 af 20. december 1999. 

 Ordførere: (1.beh) Pernille Blach Hansen (S), Kim Andersen (V), Flemming 

 Hansen (KF), Aage Frandsen (SF), Klaus Kjær (DF), Sonja Albrink (CD), Vibeke 

 Peschardt (RV), Frank Aaen (EL), Flemming Kofod-Svendsen (KRF) og Kim Behnke 

 (FRI). 

 Efter 1.beh henvist til Skatteudvalget (SAU). 

 Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh. 

 Resumé: 

 Loven lægger afgift på visse varer, som indeholder pvc og 

 ftalater. 

 Afgiftsgrundlaget begrænses til varer, hvor det vurderes, 

 at mængden af pvc og ftalater kan opgøres som standardsats 

 efter varens gennemsnitlige indhold af pvc og ftalater, og 

 hvor afgiften vil få den ønskede effekt. 

 Baggrund: 

 Det fremgik af lovforslagets bemærkninger, at forslaget 

 skulle øge incitamentet til anvendelse af andre materialer 

 og herved reducere mængden af pvc, som forbrændes eller 

 deponeres, samt emission af ftalater. 

 Skatteudvalgets betænkning over forslaget indeholdt 

 tilkendegivelser fra skatteministeren om eventuel 

 afgiftsfritagelse af blyfri kabler, om regenereret pvc og 

 om revision af loven. 

 Lovforslaget indgik i aftalen om finansloven for 2000 

 mellem regeringen og SF og EL. 

 Afstemning: 

 Lovforslaget vedtaget med 56 stemmer (S, SF, RV og EL) mod 54 (V, KF, DF, 

 CD, KRF, FRI og Frank Dahlgaard (UP)).