Oversigt (indholdsfortegnelse)
 

 L 85 

 Forslag til lov om ændring af forskellige skattelove. (Justering af 

 pinsepakken m.m.). 

 Af skatteministeren (Ole Stavad). 

 Fremsat skr 3/11 99     Till.A 2357 

 Lovf som fremsat       Till.A 2216 

 1.beh 17/11 99        FF   1219 

 Betænkning 8/12 99      Till.B 135 

 Æf uden for betænkning    Till.B 200 

 2.beh 14/12 99        FF   2528 

 3.beh 17/12 99        FF   2785 

 Lovf som vedt        Till.C 218 

 Lov nr 958 af 20. december 1999. 

 Ordførere: (1.beh) Jens Peter Vernersen (S), Kristian Jensen (V), Flemming 

 Hansen (KF), Aage Frandsen (SF), Klaus Kjær (DF), Sonja Albrink (CD), Morten 

 Helveg Petersen (RV), Frank Aaen (EL), Flemming Kofod-Svendsen (KRF) og Kim 

 Behnke (FRI). 

 Efter 1.beh henvist til Skatteudvalget (SAU). 

 Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh. 

 Resumé: 

 Loven indebærer en række justeringer af pinsepakken. 

 Baggrund: 

 Det fremgik af lovforslagets bemærkninger, at 

 hovedformålet var at følge op på pinsepakkens omfattende 

 ændringer. Der henvises vedrørende lovforslag omfattet af 

 pinsepakken til lovforslag L 92-L 112, folketingsåret 

 1997-98, 2. samling. jf. omtalen i Årbog & Registre 1997-98 

 side 554-565. 

 Lovforslaget fik sin endelige udformning med vedtagelsen 

 af en række ændringsforslag. 

 Afstemning: 

 Lovforslaget vedtaget med 57 stemmer (S, SF, RV, EL og Frank Dahlgaard 

 (UP)) mod 2 (FRI); 51 (V, KF, DF, CD og KRF) stemte hverken for eller imod.