Oversigt (indholdsfortegnelse)
 

 L 88 

 Forslag til lov om ændring af ligningsloven, pensionsbeskatningsloven og 

 skattekontrolloven. (Skattefrihed for uddannelsesydelser betalt af 

 arbejdsgivere m.v., ændret beskatning af fratrædelsesgodtgørelser og 

 jubilæumsgratialer, ændrede satser og regler for skattefrie 

 rejsegodtgørelser 

 samt skattefritagelse for sparet hjemmeforbrug til kost i forbindelse med 

 tjenesterejser m.v.). 

 Af skatteministeren (Ole Stavad). 

 Fremsat skr 4/11 99     Till.A 2472 

 Lovf som fremsat       Till.A 2394 

 1.beh 17/11 99        FF   1226 

 Betænkning 8/12 99      Till.B 144 

 2.beh 14/12 99        FF   2520 

 3.beh 17/12 99        FF   2785 

 Lovf som vedt        Till.C 233 

 Lov nr 955 af 20. december 1999. 

 Ordførere: (1.beh) Jens Peter Vernersen (S), Kristian Jensen (V), Flemming 

 Hansen (KF), Aage Frandsen (SF), Klaus Kjær (DF), Sonja Albrink (CD), Morten 

 Helveg Petersen (RV), Frank Aaen (EL), Flemming Kofod-Svendsen (KRF) og Kim 

 Behnke (FRI). 

 Efter 1.beh henvist til Skatteudvalget (SAU). 

 Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh. 

 Resumé: 

 Loven indebærer, 

 - at regler og satser vedrørende skattefrie 

 rejsegodtgørelser ændres, 

 - at beskatningen af fratrædelsesgodtgørelser og 

 jubilæumsgratialer ændres, og 

 - at der gives skattefrihed for uddannelsesydelser betalt 

 af arbejdsgivere. 

 Baggrund: 

 Det fremgik af lovforslagets bemærkninger, at de to 

 sidste dele af forslaget skulle ses som et udtryk for, at 

 regeringen ønskede, at det er de medarbejdere, der bliver 

 på arbejdsmarkedet, der fremover skal præmieres 

 skattemæssigt, og ikke de medarbejdere, der forlader 

 arbejdsmarkedet. 

 Lovforslaget fik sine endelig udformning med vedtagelsen 

 af en række ændringsforslag. Det fremgik af bemærkningerne 

 til nogle af ændringsforslagene, at disse var led i 

 aftalerne om finansloven for 2000. 

 Afstemning: 

 Lovforslaget vedtaget med 64 stemmer (S, SF, CD, RV, EL og FRI); 47 (V, KF, 

 DF, KRF og Frank Dahlgaard (UP)) stemte hverken for eller imod.