Oversigt (indholdsfortegnelse)
 

 L 93 

 Forslag til lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, 

 kursgevinstloven, ligningsloven og selskabsskatteloven. (Opfølgning på 

 pinsepakken m.v.). 

 Af skatteministeren (Ole Stavad). 

 Fremsat skr 17/11 99     Till.A 2670 

 Lovf som fremsat       Till.A 2583 

 1.beh 26/11 99        FF   1696 

 Betænkning 8/12 99      Till.B 157 

 2.beh 14/12 99        FF   2529 

 Æf til 3.beh             .... 

 3.beh 17/12 99        FF   2788 

 Lovf som vedt        Till.C 252 

 Lov nr 959 af 20. december 1999. 

 Ordførere: (1.beh) Jens Peter Vernersen (S), Mariann Fischer Boel (V), Knud 

 Erik Kirkegaard (KF), Anne Baastrup (SF), Klaus Kjær (DF), Morten Helveg 

 Petersen (RV), Frank Aaen (EL), Flemming Kofod-Svendsen (KRF) og Kim Behnke 

 (FRI). 

 Efter 1.beh henvist til Skatteudvalget (SAU). 

 Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh. 

 Resumé: 

 Med loven foretages bl.a. en række justeringer af 

 pensionsafkastbeskatningsloven. 

 Baggrund: 

 Det fremgik af lovforslagets bemærkninger, at 

 hovedformålet med forslaget var at gennemføre en række 

 justeringer af pensionsafkastbeskatningsloven, som blev 

 gennemført i forbindelse med pinsepakken. Der henvises til 

 lovforslag nr. L 97 fra folketingsåret 1997-98 (2. 

 samling), jf. omtalen i Årbog & Registre 1997-98 side 556. 

 Lovforslaget fik sin endelige udformning med vedtagelsen 

 af nogle ændringsforslag. 

 Afstemning: 

 Lovforslaget vedtaget med 60 stemmer (S, SF, RV, EL, KRF og FRI); 50 (V, 

 KF, DF, CD og Frank Dahlgaard (UP)) stemte hverken for eller imod.