Oversigt (indholdsfortegnelse)
 

 L 24 

 Forslag til lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem 

 Danmark og Singapore. 

 Af skatteministeren (Ole Stavad). 

 Fremsat skr 4/10 2000    Till.A 721 

 Lovf som fremsat       Till.A 671 

 1.beh 10/10 2000       FF   211 

 Betænkning 1/11 2000     Till.B 27 

 2.beh 9/11 2000       FF   905 

 3.beh 16/11 2000       FF   1127 

 Lovf som vedt        Till.C 61 

 Lov nr 1026 af 22. november 2000. 

 Beh sammen: L 22, L 23, L 24 og L 25. 

 Ordførere: (1.beh) Hugo Sørensen (S), Svend Aage Jensby (V), Brian 

 Mikkelsen (KF), Aage Frandsen (SF), Klaus Kjær (DF), Anders Samuelsen (RV), 

 Frank Aaen (EL), Flemming Kofod-Svendsen (KRF) og Kim Behnke (FRI). 

 Efter 1.beh henvist til Skatteudvalget (SAU). 

 Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh. 

 Resumé: 

 Loven bemyndiger regeringen til at tiltræde en ny 

 dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Singapore. 

 Baggrund: 

 Det fremgik af lovforslagets bemærkninger, at den nye 

 overenskomst bl.a. ændrede reglen om, hvordan 

 dobbeltbeskatning undgås, når danske personer og selskaber 

 modtager indkomst fra Singapore. I fremtiden skal 

 Singapores og Danmarks skatter af denne indkomst som 

 hovedregel svare til dansk skatteniveau. 

 Det fremgik endvidere, at regeringen efter indgåelse af 

 dobbeltbeskatningsoverenskomsten ikke ville benytte den 

 adgang til at opsige den hidtil gældende overenskomst, som 

 Folketinget gav bemyndigelse til med vedtagelsen af L 266 i 

 folketingsåret 1999-2000. Der henvises vedrørende L 266 til 

 omtalen i Årbog & Registre 1999-2000 side 217. 

 Afstemning: 

 Lovforslaget vedtaget med 64 stemmer (S, SF, DF, RV, EL og KRF) mod 2 

 (FRI); 45 (V, KF, CD og Mogens Andreasen (UP)) stemte hverken for eller 

 imod.