Oversigt (indholdsfortegnelse)
 

 L 97 

 Forslag til lov om ændring af ligningsloven. (Ændrede regler for skattefri 

 rejsegodtgørelse og havdagsfradrag). 

 Af skatteministeren (Ole Stavad). 

 Fremsat skr 10/11 2000    Till.A 2372 

 Lovf som fremsat       Till.A 2364 

 1.beh 16/11 2000       FF   1250 

 Betænkning 6/12 2000     Till.B 310 

 2.beh 12/12 2000       FF   2514 

 3.beh 15/12 2000       FF   2802 

 Lovf som vedt        Till.C 371 

 Lov nr 1300 af 20. december 2000. 

 Ordførere: (1.beh) Jens Peter Vernersen (S), Kristian Jensen (V), Flemming 

 Hansen (KF), Aage Frandsen (SF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Sonja Albrink 

 (CD), Frank Aaen (EL) og Kim Behnke (FRI). 

 Efter 1.beh henvist til Skatteudvalget (SAU). 

 Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh. 

 Resumé: 

 Loven ændrer reglerne for skattefri rejsegodtgørelse og 

 havdagsfradrag. 

 Baggrund: 

 Det fremgik af lovforslagets bemærkninger, at forslaget 

 skulle skabe større ligestilling mellem ansatte og 

 selvstændige, der rejser, og give registrerede 

 erhvervsfiskere mulighed for at vælge mellem at anvende de 

 almindelige rejseregler og det særlige havdagsfradrag. 

 Afstemning: 

 Lovforslaget vedtaget enstemmigt med 111 stemmer.