Oversigt (indholdsfortegnelse)
 

 L 184 

 Forslag til lov om ændring af forskellige skattelove. (Lempelse af frister 

 og mulighed for indbetaling til selskabet ved negativ anskaffelsessum eller 

 indskudskonto). 

 Af skatteministeren (Frode Sørensen). 

 Fremsat skr 15/3 01     Till.A 5534 

 Lovf som fremsat       Till.A 5512 

 1.beh 4/4 01         FF   6135 

 Betænkning 2/5 01      Till.B 983 

 Æf uden for betænkning    Till.B 1069 

 2.beh 10/5 01        FF   7873 

 3.beh 15/5 01        FF   8049 

 Lovf som vedt        Till.C 724 

 Lov nr 339 af 16. maj 2001. 

 Ordførere: (1.beh) Hugo Sørensen (S), Kim Andersen (V), Eva Møller (KF), 

 Aage Frandsen (SF), Klaus Kjær (DF), Sonja Albrink (CD), Anders Samuelsen 

 (RV), Jette Gottlieb (EL) og Børge Klit Johansen (KRF). 

 Efter 1.beh henvist til Skatteudvalget (SAU). 

 Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh. 

 Resumé: 

 Med loven indsættes dispensationsbestemmelser til 

 henholdsvis fristen i virksomhedsomdannelsesloven om 

 indsendelse af dokumenter til den skatteansættende 

 myndighed og fristerne i selskabsskattelovens regler om 

 skattepligtige overdragelser med skattemæssig 

 tilbagevirkende kraft. 

 Baggrund: 

 Det fremgik af den skriftlige fremsættelse, at formålet 

 med lovforslaget var at forhindre, at skattepligten ved 

 virksomhedsomdannelse i visse tilfælde fik uhensigtsmæssigt 

 store økonomiske konsekvenser for ejeren. 

 Afstemning: 

 Lovforslaget vedtaget med 99 stemmer (S, V, KF, SF, DF, CD, RV, KRF, Mogens 

 Andreasen (UP), Frank Dahlgaard (UP) og Thorkild B. Frandsen (UP)) mod 3 

 (EL).