Oversigt (indholdsfortegnelse)
 

 L 48 

 Forslag til lov om ændring af ligningsloven. (Større skattefrihed ved 

 udlejning af værelser). 

 Af skatteministeren (Svend Erik Hovmand). 

 Fremsat skr 9/1 02      Till.A 1140 

 Lovf som fremsat       Till.A 1133 

 1.beh 17/1 02        FF   827 

 Betænkning 13/3 02      Till.B 303 

 2.beh 4/4 02         FF   4276 

 3.beh 9/4 02         FF   4587 

 Lovf som vedt        Till.C 233 

 Lov nr 262 af 8. maj 2002. 

 Ordførere: (1.beh) Inge-Lene Ebdrup (V), Morten Bødskov (S), Mikkel Dencker 

 (DF), Charlotte Dyremose (KF), Aage Frandsen (SF), Anders Samuelsen (RV), 

 Pernille Rosenkrantz-Theil (EL) og Ole M. Nielsen (KRF). 

 Efter 1.beh henvist til Skatteudvalget (SAU). 

 Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh. 

 Resumé: 

 Med loven indføres et minimumsfradrag på 24.000 kr. for 

 boligejere ved udlejning af værelser. 

 Baggrund: 

 Det fremgik af bemærkningerne til lovforslaget, at 

 formålet med forslaget var at afhjælpe den mangel på 

 ungdomsboliger, som specielt ved studiestart viser sig 

 hvert år. 

 Afstemning: 

 Lovforslaget vedtaget med 63 stemmer (V, DF, KF og KRF) mod 45 (S, SF, RV 

 og EL).