Oversigt (indholdsfortegnelse)
 

 L 97 

 Forslag til lov om ændring af ligningsloven. (Skattefrihed for 

 arbejdsgiverbetalte sundhedsbehandlinger). 

 Af skatteministeren (Svend Erik Hovmand). 

 Fremsat skr 6/2 02      Till.A 2557 

 Lovf som fremsat       Till.A 2547 

 1.beh 26/2 02        FF   2564 

 Betænkning 2/5 02      Till.B 698 

 2.beh 7/5 02         FF   6103 

 Tillægsbet 15/5 02      Till.B 1194 

 3.beh 17/5 02        FF   6664 

 Lovf som vedt        Till.C 460 

 Lov nr 389 af 6. juni 2002. 

 Ordførere: (1.beh) Hans Andersen (V), Sandy Brinck (S), Colette L. Brix 

 (DF), Charlotte Dyremose (KF), Aage Frandsen (SF), Anders Samuelsen (RV), 

 Søren Søndergaard (EL) og Ole M. Nielsen (KRF). 

 Efter 1.beh henvist til Skatteudvalget (SAU). 

 Efter 2.beh henvist til fornyet beh i Skatteudvalget (SAU). 

 Resumé: 

 Loven indfører skattefrihed for sundhedsbehandlinger, som 

 en arbejdsgiver betaler for sine medarbejdere. 

 Baggrund: 

 Det fremgik af lovforslagets bemærkninger, at forslaget 

 havde til formål at forbedre den generelle velfærd og gøre 

 det mere attraktivt for virksomhederne at påtage sig et 

 socialt ansvar. Efter gældende regler var der i forvejen 

 skattefrihed for ydelser, som en medarbejder modtog fra sin 

 arbejdsgiver til alkoholbehandling. 

 Under lovforslagets behandling stillede skatteministeren 

 ændringsforslag om, at det som udgangspunkt blev en 

 betingelse for skattefriheden, at behandlingstilbuddet 

 skulle omfatte alle medarbejdere i virksomheden. 

 Afstemning: 

 Lovforslaget vedtaget med 60 stemmer (V, DF og KF) mod 46 (S, SF, RV, EL og 

 KRF).