Oversigt (indholdsfortegnelse)
 

 L 94 

 Forslag til lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem 

 Danmark og Portugal. 

 Af skatteministeren (Svend Erik Hovmand). 

 Fremsat skr 6/2 02      Till.A 2546 

 Lovf som fremsat       Till.A 2473 

 1.beh 26/2 02        FF   2562 

 Betænkning 13/3 02      Till.B 318 

 2.beh 4/4 02         FF   4277 

 3.beh 9/4 02         FF   4586 

 Lovf som vedt        Till.C 188 

 Lov nr 266 af 8. maj 2002. 

 Beh sammen: L 95 og L 96. 

 Ordførere: (1.beh) Sven Buhrkall (V), Claus Larsen-Jensen (S), Mikkel 

 Dencker (DF), Charlotte Dyremose (KF), Aage Frandsen (SF) og Ole M. Nielsen 

 (KRF). 

 Efter 1.beh henvist til Skatteudvalget (SAU). 

 Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh. 

 Resumé: 

 Loven bemyndiger regeringen til at tiltræde en ny 

 dobbeltbeskatningsaftale med Portugal og gennemføre dens 

 bestemmelser i Danmark, når overenskomstens betingelser 

 herfor er opfyldt. 

 Baggrund: 

 Det fremgik af lovforslagets bemærkninger, at den 

 tidligere overenskomst mellem Danmark og Portugal fra dansk 

 side var opsagt til ophør med udgangen af 1994, da 

 samspillet mellem den tidligere overenskomst og portugisisk 

 skattelovgivning havde gjort det muligt at skaffe sig store 

 skattefradrag i Danmark, uden at de modsvarende indkomster 

 kom til beskatning i nogen af landene. Den nye overenskomst 

 indeholdt bestemmelser, som ikke gjorde sådanne 

 arrangementer mulige. 

 Det fremgik endvidere, at overenskomsten i vidt omfang 

 var baseret på den af OECD udarbejdede modeloverenskomst. 

 Lovforslaget var en uændret genfremsættelse af lovforslag 

 nr. L 17 (1. samling). 

 Afstemning: 

 Lovforslaget vedtaget med 93 stemmer (V, S, KF, SF, RV, EL og KRF) mod 15 

 (DF).